SMART ASSISTANT

Roboty Ambrogio mówią językiem przyszłości!

Modele wyposażone w moduł komunikacji ZCS Connect mogą komunikować się z najbardziej popularnymi asystentami głosowymi (Apple – Siri, Google Home i Amazon – Alexa).

Ambrogio umożliwia kontrolę robota przy użyciu prostych głosowych komend, bez konieczności używania aplikacji czy wyświetlacza, ale zdalnie, przy użyciu połączenia internetowego.

Co nam to umożliwia:

  • WIEMY CO KOSIARKA AMBROGIO ROBI
  • NATYCHMIASTOWE URUCHOMIENIE AMBROGIO
  • SKIEROWANIE ROBOTA AMBROGIO DO STACJI ŁADUJĄCEJ
  • PRZEGLĄDANIE STATYSTYK PRACY

Aby dowiedzieć się więcej na temat komend głosowych, sprawdź rozdział „guide” w Aplikacji Ambrogio, Alexa i Google Home

Wejdź w interakcję z robotem Ambrogio, wydając mu polecenia głosowe!