ROBOTY KOSZĄCE


Wypróbuj nowy sposób koszenia w Twoim ogrodzie

 

Roboto Ambrogio to automatyczna kosiarka, która całkowicie samodzielnie i przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa dba o Twój trawnik. Pracuje w zaprogramowanych przedziałach czasu, w przemiennych cyklach koszenia i ładowania. Ambrogio zawsze wie, co robić: może skosić cały trawnik bez pominięcia nawet najmniejszego obszaru; jeśli napotka przeszkodę, rozpoznaje i skanuje ją; jeśli wjedzie w gęstszą lub wyższą trawę, aktywuje specjalne funkcje aby ją skosić. Robot unika ponownego koszenia obszarów, które zostały już wcześniej skoszone, a kiedy bateria jest słaba, samodzielnie szuka stacji ładującej i przygotowuje się do kolejnego cyklu pracy!!!

 

CIĘCIE

regularne i równomierne koszenie zapobiega rozrastaniu się chwastów oraz sprawia, że trawnik jest zawsze w doskonałej formie,

NAWOŻENIE

pozostające ścinki trawnika dostarczają bogactwo niezbędnych minerałów (fosfor, azot, potas),

NAWADNIANIE

codzienne naturalne nawożenie mulczowaną trawą, zatrzymuje wilgoć w ziemi i zmniejsza zapotrzebowanie na wodę,

POKOS

całość pokosu zostaje wchłonięta przez ziemie, nie musimy więc się martwić o wyrzucanie i utylizację trawy jak w przypadku tradycyjnych kosiarek,

CZAS PRACY

Ambrogio może pracować i w dzień i w nocy. Kosi zawsze zgodnie z ustalonym przez użytkownika harmonogramem,

INTELIGENCJA

robot omija wszystkie wskazane rośliny, obiekty, budowle i inne przeszkody, rozpoznaje trawę i inne podłoże, samodzielnie wracać do stacji aby się naładować i powrócić do pracy,

EKOLOGIA

nie hałasuje, nie śmieci, nie emituje spalin w przeciwieństwie do zwykłych kosiarek,

OSZCZĘDNOŚĆ

eliminuje zupełnie koszt utylizacji skoszonej trawy, minimalizuje zużycie wody do podlewania trawnika, ma bardzo niskie zużycie energii,

BEZPIECZEŃSTWO

posiada wielopoziomowy system chroniący przed zagrożeniami (bezpieczne ostrze, zatrzymanie pracy przy złapaniu za uchwyt, widoczny przycisk stop, osłonę noża, czujnik trawy),

CZUJNIKI DESZCZU

W przypadku deszczu powiadomią robota i powróci on do stacji ładującej. Powróci do pracy, gdy pogoda się poprawi,

CZUJNIK SPADKU

pozwala na koszenie trawników o nachyleniu do 45% bez przewrócenia się robota i co najważniejsze odpowiednio ustawiając go w stosunku do zbocza. Koła robota zostały zaprojektowane tak, aby rozpoznać wszelkie uskoki, krawężniki i koniec trawnika.

Home

Firma

Sklep

Kontakt

Q&A

  

Copyright © 2018 - DOMO - Wszystkie prawa zastrzeżone || wersja mobilna ||